Privacy

Privacybescherming

 

Met het doorlopen van de aanmeldprocedure ga je akkoord met de algemene voorwaarden van Maison365 en haar privacybeleid. De door jou op Maison365 ingevoerde persoonlijke gegevens worden opgeslagen in één of meer databases. Maison365 respecteert jouw privacy en zal er voor zorgen dat jouw persoonlijke gegevens zoals opgenomen in de databases zorgvuldig worden behandeld. De systemen en programma’s waarmee je persoonsgegevens worden verwerkt en opgeslagen, zijn beveiligd volgens de huidige technologische stand. Op verzoek kunnen de betreffende gegevens worden verwijderd.

 

 

Cookies, session cookies en overige opgeslagen gegevens

 

Om Maison365 op jouw persoonlijke situatie af te stemmen, wordt gebruik gemaakt van “cookies”, dit zijn kleine stukjes informatie die op je computer achterblijven. Maison365 maakt tevens gebruik van zogenaamde “session cookies” om bepaalde informatie op te slaan met betrekking tot jouw bezoek aan deze website. Deze informatie wordt opgeslagen om jouw bezoek aan de volgende pagina’s op onze website te vergemakkelijken. Aan het einde van je bezoek aan de website worden deze “session cookies” automatisch verwijderd.

 

Bij elk (ook niet ingelogd) bezoek aan onze website herkent onze webserver automatisch je ip-adres. Je e-mail adres of andere persoonlijke gegevens worden in geen geval automatisch door onze webserver herkend, opgeslagen of gebruikt. Bij een bezoek aan onze website worden de volgende gegevens bewaard:

 

• de domeinnamen van andere sites die je geraadpleegd hebt om naar onze site te gaan;

• alle informatie met betrekking tot de pagina’s die je op onze site bezoekt;

• alle overige informatie die je tijdens het bezoek vrijwillig verstrekt hebt.

 

De informatie wordt alleen intern gebruikt en wordt niet doorgegeven aan andere organisaties voor commerciële doeleinden. Deze informatie wordt uitsluitend gebruikt om de diensten en dienstverlening van Maison365 en de gebruiker te verbeteren.

 

 

Credit check

 

Omdat wij gebruik maken van de mogelijkheid om achteraf te betalen, moeten wij u en ons tegen misbruik beschermen. Daarom sturen wij de, voor een solvabiliteitscontrole, benodigde persoonsgerelateerde gegevens, met inbegrip van uw adresgegevens, op naar de firma Experian NL. Te bereiken via:

 

Online contactformulier: http://www.experian.nl/contact/contact-consumenten.html
E-mail: Inzage@experian.nl
Telefoon nummer: 0900-experian (0900-39737426)
Adres: Postbus 16604, 2500 BP Den Haag
Bezoekadres: Kantoorgebouw ‘t Schip
Consumentenbalie 9e etage
Verheeskade 25
2521 BE Den Haag

 

die op basis van mathematisch-statistische methoden een dienovereenkomstige beoordeling uitvoert. Bij de berekening van de waarschijnlijkheidswaarde worden ook uw adresgegevens mede gebruikt. Wij gebruiken de ontvangen informatie ten aanzien van de statistische waarschijnlijkheid van een betalingsuitval (“waarschijnlijkheidswaarde”) voor een weloverwogen beslissing t.a.v. de aan u te verlenen betalingsopties.

 

Voor zover u met de u op grond van deze geautomatiseerde methode aangeboden wijze(n) van betaling niet akkoord gaat, kunt u ons dit schriftelijk per brief of per e-mail aan styling@maison365.nl meedelen. Wij zullen dan de beslissing gelet op uw standpunt opnieuw toetsen.

 

Tegen het doorgeven van uw gegevens aan Experian kunt u te allen tijde bezwaar aantekenen. Een mededeling in tekstuele vorm (bijv. e-mail, fax, brief) is hiervoor voldoende. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval alleen gebruik kunt maken van voorafbetaling als betalingsoptie.

 

 

Derden

 

Maison365 zal de door jou aangeleverde persoonlijke gegevens niet aan derden ter beschikking stellen voor doeleinden die niet te maken hebben met haar dienstverlening. Statistische informatie en andere onpersoonlijke gegevens over Maison365 en haar bezoekers kunnen wel aan derden ter beschikking worden gesteld.

 

Als Maison365 gegevens overdraagt aan derden waarmee zij contractueel verbonden is in het kader van haar dienstverlening, moeten deze derden de nodige veiligheidsmaatregelen treffen, waaronder het waarborgen van een veilige verbinding waarover deze gegevens worden uitgewisseld.

 

 

Wijzigingen

 

Maison365 kan de informatie gebruiken voor nieuwe doeleinden die nog niet voorzien zijn in haar privacybeleid.

 

 

Vragen of opmerkingen over ons privacybeleid?

 

Wil je reageren op ons privacybeleid? Neem dan contact met ons op door een e-mail te sturen naar office@maison365.nl.